Digitální fotoaparátDSC-W810

Směr snímání v režimu Plynulé panoráma

Slouží k nastavení směru, ve kterém bude fotoaparát posunut při snímání v režimu Plynulé panoráma.

  1. MENU – (Směr snímání) – požadovaný směr

(Doprava)(výchozí nastavení):

Posun zleva doprava

(Doleva):

Posun zprava doleva

(Nahoru):

Posun zdola nahoru

(Dolů):

Posun seshora dolů

Poznámka

  • Možnost [Nahoru] a [Dolů] nelze vybrat, pokud je možnost [Velik. snímku] nastavena na hodnotu [360°].