Digitální fotoaparátDSC-W810

Snímání panoramatických snímků

Panoramatický snímek lze vytvořit ze složených snímků.

 1. Otevřete nabídku a vyberte možnost (Plynulé panoráma) z režimů snímání.
 2. Zarovnejte fotoaparát s koncem objektu, který fotografujete, a stiskněte tlačítko spouště.

 3. Posuňte fotoaparát na konec vodítka (A) podle indikátoru na displeji.

Tipy pro snímání panoramatických snímků

Posunujte fotoaparát stabilní rychlostí v oblouku ve směru naznačeném na displeji.

Pro panoramatické snímky jsou stabilní objekty vhodnější než pohybující se objekty.

Poloměr by měl být co nejkratší.

Svislý směr

Vodorovný směr

 • Nejprve spoušť namáčkněte do poloviny, čímž nastavíte zaostření a expozici. Poté spoušť domáčkněte a fotoaparát posuňte nebo nakloňte.
 • Pokud se u okrajů displeje nachází část s rozmanitými tvary nebo scenérií, složení obrazu se nemusí povést. V tom případě upravte kompozici snímku tak, aby daná část byla ve středu obrazu, a pořiďte snímek znovu.

Pořízení 360stupňového panoramatického snímku

Tento fotoaparát je vybaven funkcí panoramatického snímání, která umožňuje pořízení téměř 360stupňového panoramatického snímku.

Panoramatický snímek lze pořídit výběrem položky MENU – nastavte možnost [Velikost snímku panorámatu] na hodnotu [360°]. Pořízené panoramatické snímky lze při přehrávání ve fotoaparátu posunovat obvyklým způsobem.

Stiskněte tlačítko MENU – [Směr snímání] – vyberte možnost [Doprava] nebo [Doleva]. Při pořizování 360stupňových panoramatických snímků nelze hodnoty [Nahoru] a [Dolů] pro možnost [Směr snímání] vybrat.

Aktuálně pořizovaný snímek nemusí zabrat celých 360 stupňů, záleží na objektu nebo způsobu snímání.

Poznámka

 • Pokud nelze do stanovené doby fotoaparát přes celý objekt posunout, zobrazí se ve složeném snímku šedá plocha. Pokud k tomu dojde, posunujte fotoaparát rychleji, chcete-li pořídit úplný panoramatický snímek.
 • Protože je spojeno několik snímků dohromady, spojená část nebude zaznamenána plynule.
 • Pokud se celý úhel panoramatického snímání a uzamčený úhel AE/AF výrazně liší z hlediska jasu, barvy a ostrosti, snímání nebude úspěšné. Pokud k tomu dojde, změňte uzamčený úhel AE/AF a zopakujte snímání.
 • Panoramatické snímky nelze vytvořit v následujících situacích:
  • Posunujete fotoaparát příliš rychle nebo příliš pomalu.
  • Došlo k příliš silným otřesům fotoaparátu.