Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W830

W przypadku pytań dotyczących korzystania z aparatu, patrz Przewodnik pomocniczy.