Digitalni fotoaparatDSC-W830

Lampica punjača na fotoaparatu trepće dok se baterija puni

  • Provjerite je li vrsta baterije kompatibilna.
  • Lampica punjača na fotoaparatu rijetko trepće kada koristite bateriju koja duže vremena nije bila korištena. U takvim slučajevima, izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovo je umetnite.
  • Pojedinosti potražite u »Baterija«.