Digitalni fotoaparatDSC-W830

Ton boja

Kada odaberete [Igračka fotoaparat] u Foto efekat, podešava boju preljeva.

  1. MENU – (Ton boja) – željeni način rada

(Normalno) (Zadana postavka):

dodaje normalni preljev i zatamnjuje okolinu objekta.

(Hladan ton):

dodaje hladni plavkasti preljev i zatamnjuje okolinu objekta.

(Topao ton):

dodaje topli crvenkasti preljev i zatamnjuje okolinu objekta.

(Zeleni ton):

dodaje preljev nalik zelenom filtru i zatamnjuje okolinu objekta.

(Magenta ton):

dodaje preljev nalik ljubičasto-ružičastom filtru i zatamnjuje okolinu objekta.

Napomena

  • Preporučuje se da unaprijed snimite nekoliko test-fotografija za određene objekte.