Digitalni fotoaparatDSC-W830

Foto efekat

Možete snimiti fotografije s originalnom teksturom, ovisno o željenom efektu.

  1. Tipku za odabir načina rada postavite na (Fotografija).
  2. MENU – (Način snimanja) – (Foto efekat) – na upravljačkoj tipki – željeni način rada
    • Želite li odabrati neki drugi efekt na slici, odaberite ga u MENU.
  3. Snimajte pomoću tipke zatvarača.

(Igračka fotoaparat):

Možete snimiti fotografije s efektima poput efekta tunela, visokog kontrasta ili obojenog preljeva, kao da su snimljene fotoaparatom-igračkom. Preljev boje možete promijeniti pomoću funkcije MENU – [Ton boja].

(Pop boje):

Možete snimiti slike nalik pop artu, s naglaskom na izražajnosti boje.

(Parcijalne boje):

Možete snimiti sliku koja ostavlja jak utisak, tako da ostavite određenu boju na dijelovima crno-bijele fotografije. Boju koju želite izdvojiti možete odabrati pomoću MENU – [Izdvojena boja].

(Mekan High-key):

Možete snimiti meke i jasne slike s naglaskom na svjetlini.