Digitalni fotoaparatDSC-W830

Izdvojena boja

Kada odaberete [Parcijalne boje] u [Foto efekat], odaberite boju koju želite izdvojiti.

  1. MENU – (Izdvojena boja) – željeni način rada

(Crveno) (Zadana postavka):

Izdvaja samo crvenu.

(Zeleno):

Izdvaja samo zelenu.

(Plavo):

Izdvaja samo plavu.

(Žuto):

Izdvaja samo žutu.

Napomena

  • Ovisno o objektu, fotografije možda neće zadržati odabranu boju.