Digitalni fotoaparatDSC-W830

Nije moguće reproducirati fotografije

  • Provjerite je li memorijska kartica do kraja umetnuta u fotoaparat.
  • Naziv mape ili datoteke promijenjen je na računalu.
  • Nema jamstava da će se datoteke sa slikama koje su obrađene na računalu, kao ni slike snimljene drugim fotoaparatima, reproducirati na ovom fotoaparatu.
  • Kamera je u USB načinu rada. Isključite USB vezu.
  • Upotrijebite program PlayMemories Home za prikazivanje na fotoaparatu, fotografija pohranjenih na računalu.