Digitalni fotoaparatDSC-W830

Kada uključite fotoaparat, pojavljuje se prikaz za podešavanje sata.

  • Ponovo postavite datum i vrijeme.
  • Unutrašnja akumulatorska baterija se ispraznila. Umetnite potpuno napunjenu bateriju i ostavite najmanje 24 sata s isključenim napajanjem.