Digitalni fotoaparatDSC-W830

Način snimanja

Kada je birač načina rada postavljen na [Fotografija], možete odabrati način rada za snimanje fotografija.

  1. MENU – (Način snimanja) – željeni način rada

(Inteligentno automatsko) (Zadana postavka):

Možete snimati s automatski podešenim postavkama.

(Programska automatika):

Možete snimati s automatski podešenom ekspozicijom (i vrijeme ekspozicije i otvor zaslona).

Razne postavke također možete odabrati pomoću izbornika.

(Foto efekat):

Možete snimiti fotografije s originalnom teksturom, ovisno o željenom efektu.

(Odabir scene):

Možete snimati s unaprijed određenim postavkama, ovisno o sceni.