Digitalni fotoaparatDSC-W830

Poruke

 • Baterija je slabo napunjena. Odmah napunite bateriju. Ovisno o uvjetima upotrebe i vrste baterije, indikator može treptati čak i kada je preostalo još 5 do 10 minuta upotrebe baterije.

Pogreška sustava. Ponovno uključite uređaj.

 • Isključite napajanje i ponovo ga uključite.

Pogreška u internoj memoriji

 • Isključite napajanje i ponovo ga uključite.

Ponovo umetnite memorijsku karticu koju ste bili koristili.

 • Umetnuta memorijska kartica ne može se koristiti s fotoaparatom.
 • Kontakti na memorijskoj kartici su prljavi.
 • Memorijska kartica je oštećena.

Vrsta memorijske kartice nije podržana.

 • Umetnuta memorijska kartica ne može se koristiti s fotoaparatom.

Prelivanje bafera. Zapis na mediju nije završen na vrijeme.

 • Upotrebljavate li memorijsku karticu koja je višekratno bila snimana i brisana, ili je formatirana na drugom fotoaparatu, snimanje podataka može biti usporeno. Prvo prekopirajte sve podatke s kartice na računalo, zatim ponovo formatirajte karticu prije no što ju upotrijebite.
 • Brzina snimanja podataka na memorijsku karticu nije dovoljna za snimanje videozapisa. Upotrijebite jednu od dolje navedenih memorijskih kartica.
  • Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick. Memory Stick XC-HG Duo ili Memory Stick Micro (Mark2).
  • SD memorijsku karticu, SDHC memorijsku karticu, SDXC memory card, microSD memorijsku karticu ili microSDHC memorijsku karticu (klase 4 ili bržu).

Internu memoruju nije moguće prepoznati. Formatirajte je i upotrebite ponovno.

Memorijsku karticu nije moguće prepoznati. Formatirajte je i upotrebite ponovno.

 • Ponovo formatirajte memorijski medij.

Memorijska kartica je blokirana. Proverite zarez.

 • Upotrebljavate memorijsku karticu s prekidačem za zaštitu od presnimavanja i prekidač je u položaju LOCK (zaključan). Prebacite prekidač u položaj za snimanje.

Ova memorijska kartica je samo za čitanje.

 • Fotoaparat ne može snimiti, niti brisati slike na memorijskoj kartici.

Nema slika

 • U unutrašnjoj memoriji nema snimljenih slika koje bi se mogle reproducirati.
 • U ovoj mapi na memorijskoj kartici nema snimljenih slika koje bi se mogle reproducirati.

Nema fotografija

 • Odabrana mapa ili datum ne sadrži datoteku koja bi se mogla prikazati u dijaprojekciji.

Pronađena je datoteka koja nije prepoznata

 • Pokušali ste izbrisati mapu koja sadrži datoteku koja se ne može prikazati na ovom fotoaparatu. Izbrišite datoteku na računalu, zatim izbrišite mapu.

Pogreška u mapi. Snimanje u odabranu mapu nije moguće. Odaberite drugu mapu.

 • Mapa s iste početne tri znamenke broja u nazivu već postoji na memorijskoj kartici (na primjer:123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite drugu ili stvorite novu mapu.

Stvaranje dodatnih mapa nije moguće

 • Na memorijskoj kartici postoji mapa čiji naziv počinje brojem »999«. U tom slučaju, ne možete stvoriti nove mape.

Zaštićena mapa.

 • Pokušali ste izbrisati mapu koja je na računalu zaštićena samo za čitanje.

Datoteka se ne može prikazati

 • Došlo je do pogreške pri reprodukciji fotografije. Nema jamstava da će se datoteke sa slikama koje su obrađene na računalu, kao ni slike snimljene drugim fotoaparatima, reproducirati na ovom fotoaparatu.

Mapa samo za čitanje

 • Odabrali ste mapu koja se na fotoaparatu ne može postaviti kao mapa za snimke. Odaberite drugu mapu.

Datoteka zaštićena

 • Uklonite zaštitu.

Veličina slike prekoračila je ograničenje

 • Prikazujete sliku čija se veličina ne može prikazati na ovom fotoaparatu.

Nije moguće otkriti lice za retuširanje

 • Ovisno o slici, moguće je da ju nećete moći retuširati.

(indikator upozorenja na vibracije)

 • Zbog nedovoljnog osvjetljenja, može doći do trešnje fotoaparata. Upotrijebite bljeskalicu, uključite funkciju ublažavanja zamućenja ili fotoaparat postavite na tronožac i tako ga učvrstite.

Ova memorijska kartica ne podržava 1280x720 (fina).

Ova memorijska kartica ne podržava 1280x720 (standardna).

 • Za snimanje videozapisa, preporučuje se upotreba memorijske kartice od 1 GB ili veće.

Isključite napajanje i ponovo ga uključite

 • Nepravilnost u radu objektiva.

Najveći broj slika već je odabran.

 • Pri upotrebi [Višestruke slike], moguće je odabrati do 100 datoteka.
 • Oznake (nalog za ispis) možete dodati na do 999 datoteka.

Pogreška pri reprodukciji glazbe

 • Izbrišite glazbenu datoteku ili ju zamijenite običnom glazbenom datotekom.
 • Izvršite [Isprazni glazbu], zatim preuzmite novu glazbenu datoteku.

Pogreška pri formatiranju glazbe

 • Izvršite [Isprazni glazbu].

Operaciju nije moguće izvršiti u načinu jednostavnog prikaza.

 • Obrada i ostale funkcije uređivanja slika na fotoaparatu ne mogu se izvršavati na slikovnim datotekama koje su obrađene na računalu, kao i slikama snimljenima drugim fotoaparatima.

 • Broj slika prekoračuje broj za koji je moguće upravljanje u datoteci s bazom podataka na fotoaparatu. Da biste registrirali dodatne slike u datoteci s bazom podataka o slikama, izbrišite slike u [Prikaz datuma].

 • Nije moguće snimiti datoteku s bazom podataka o slikama ili slike reproducirati pomoću [Prikaz datuma]. Upotrijebite softver PlayMemories Home za izradu sigurnosne kopije svih slika na računalu, kao i za obnavljanje sadržaja memorijske kartice.

Pogreška datoteke slikov. baze podat. Podatke je nemoguće povratiti

 • Pomoću softvera PlayMemories Home, prenesite sve slike na računalo, zatim formatirajte memorijsku karticu.

  Da biste slike ponovo pregledavali na fotoaparatu, pomoću softvera PlayMemories Home slike ponovo prenesite na fotoaparat.

Funkcija snimanja nije dostupna zbog povišene interne temperature.

 • Fotoaparat se zagrijao. Ne možete snimati fotografije dok se fotoaparat ne ohladi.

Snimanje je zaustavljeno zbog povišene temperature fotoaparata.

 • Snimanje je zaustavljeno zbog povećanja temperature pri snimanju videozapisa. Molimo, čekajte da temperatura opadne.

 • Kada duže vremena snimate videozapise, temperatura fotoaparata se povećava. U tom slučaju, prestanite snimati videozapise.