Digitálny fotoaparátDSC-H400

Pozrite si dokument Príručka pomoci, ak máte nejaké otázky týkajúce sa používania fotoaparátu.