กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSC-WX350

ใช้คู่มือฉบับนี้เมื่อท่านพบปัญหาใดๆ หรือมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน