กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลDSC-HX400/HX400V

ใช้คู่มือฉบับนี้เมื่อท่านพบปัญหาใดๆ หรือมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน