Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

View on TV

Snímky si môžete prezerať na televízore, ktorý je kompatibilný s funkciou siete, prenesením snímok z produktu bez toho, aby bol produkt pripojený k televízoru pomocou kábla. Podľa typu televízora môže byť pred prehratím snímok potrebné na televízore vykonať niekoľko operácií. Podrobnosti nájdete v príručke k televízoru.

  1. Stlačením tlačidla na produkte prejdete do režimu prehrávania.
  2. – [Edit/Copy] – [View on TV].