Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Prehrávanie snímok v televízore (View on TV)

Snímky si môžete prezerať na televízore, ktorý je pripojený k sieti, prenesením snímok z produktu bez toho, aby bol produkt pripojený k televízoru pomocou kábla.

Podľa typu televízora môže byť pred prehratím snímok potrebné na televízore vykonať niekoľko operácií. Pozrite si aj príručky k televízoru.

 1. Pripojte produkt k prístupovému bodu bezdrôtovej siete.
  • Ak prístupový bod nepodporuje tlačidlo WPS, pozrite si časť [Access point settings].
  • Ak prístupový bod podporuje tlačidlo WPS, pozrite si časť [WPS Push].
  • Pri druhom pripojení môžete krok 1 preskočiť.
 2. Stlačením tlačidla na produkte prejdete do režimu prehrávania.
 3. Vyberte – [Edit/Copy] – [View on TV] – typ snímky, ktorú chcete preniesť.
 4. Prehrajte videozáznam alebo fotografiu na TV.

Poznámka

 • Táto funkcia je dostupná na televízoroch kompatibilných s prehrávačom DLNA.
 • Snímky si môžete prezerať iba na televízoroch, ktoré sú kompatibilné s funkciou siete (vrátane drôtovej siete).
 • Zobrazenie snímok na TV môže chvíľu trvať.
 • Táto funkcia nie je dostupná, ak používate prístupový bod bez bezpečnostného nastavenia (WEP/WPA/WPA2) pre prevenciu sledovania.
 • Pri pripojení k televízoru vyberte prístupový bod zaregistrovaný pre tento produkt.
 • Ak si chcete vychutnať pohodlné prehrávanie videozáznamov, použite drôtové pripojenie k televízoru. V závislosti od prostredia bezdrôtovej siete sa videozáznamy nemusia prehrávať plynulo.
 • Nahraný videozáznam sa v závislosti od jeho nastavení nemusí prehrať plynulo.