Cyfrowa kamera wideo HDHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Odtwarzanie zapisanego scenariusza

Istnieje możliwość odtworzenia Scenariuszy z zaznaczenia, które zostały zapisane w tym urządzeniu.

  1. Wybierz kolejno - [Funkcja Odtwarzania] - [Scenariusz], wybierz żądany scenariusz, a następnie wybierz .

Wskazówka

  • Aby usunąć zapisany scenariusz, wybierz kolejno - [Usuń]/[Usuń wszyst] na ekranie [Scenariusz].