Cyfrowa kamera wideo HDHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Jak korzystać

Informacje wstępne

Informacje dotyczące poszczególnych modeli

Części i elementy sterujące

Wskaźniki na ekranie

Sposób obsługi

Czynności wstępne

Sprawdzenie dostarczonych elementów zestawu

Przygotowanie źródła zasilania

Konfiguracja wstępna

Przygotowanie karty pamięci

Nagrywanie

Nagrywanie filmów/rejestrowanie zdjęć

Przydatne funkcje przy nagrywaniu

Odtwarzanie

Odtwarzanie obrazów na ekranie Podglądu wydarzeń

Odtwarzanie obrazów przy użyciu funkcji Odtwarzanie zaznaczenia

Odtwarzanie filmów w formacie MP4 (HD) (zmiana formatu filmu)

Edytowanie obrazów na ekranie odtwarzania

Korzystanie z wbudowanego projektora

Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora HD

Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora niezgodnego ze standardem HD

Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia

Korzystanie z oprogramowania PlayMemories Home

Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym

Tworzenie płyty za pomocą nagrywarki

Korzystanie z funkcji Wi-Fi

Możliwości funkcji Wi-Fi

Sterowanie przy użyciu smartfonu

Przesyłanie obrazów do smartfonu

Przesyłanie obrazów do komputera

Przesyłanie obrazów do telewizora

Podłączanie smartfonu

Instalowanie oprogramowania PlayMemories Mobile

Operacje w menu

Korzystanie z opcji menu

Tryb fotografowania

Kamera/Mikrofon

Jakość/rozmiar obrazu

Funkcja odtwarzania

Edytuj/Kopiuj

Konfiguracja

Czas ładowania/czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Sprawdź czas ładowania

Przewidywany czas nagrywania i odtwarzania dla poszczególnych akumulatorów

Przewidywany czas nagrywania filmów oraz liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania w pamięci wewnętrznej

Przewidywany czas nagrywania filmów oraz liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania na kartach pamięci

Szybkość transmisji w poszczególnych trybach nagrywania

Liczba pikseli rejestrowanych przy poszczególnych rozmiarach zdjęć

Dodatkowe informacje

Środki ostrożności

Obsługa tego urządzenia

Konserwacja

Korzystanie z tego urządzenia za granicą

Znaki towarowe

Licencja

Poziomy zoomu