Cyfrowa kamera wideo HDHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Kasuj

Istnieje możliwość usunięcia zbędnych obrazów.

  1. Naciśnij przycisk w tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
  2. Na ekranie Podgląd zdarzeń wybierz opcję , a następnie ustaw format zapisu filmów, który chcesz usunąć.
  3. - [Edycja/Kopiuj] - [Kasuj] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wiele obrazów:

Istnieje możliwość wyboru obrazów, które mają być usunięte. Wybierz rodzaj obrazów do usunięcia, dodaj do wybranych obrazów, a następnie wybierz .

Karta pamięci Wsz. w Wydarzeniu:

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów z wybranego dnia. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do usunięcia, a następnie wybierz .