Cyfrowa kamera wideo HDHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Chroń

Zabezpieczenie filmów i zdjęć pozwala uniknąć ich przypadkowego usunięcia. będzie wyświetlany na zabezpieczonych obrazach.

  1. Naciśnij przycisk w tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
  2. Na ekranie Podgląd wydarzeń wybierz , a następnie wybierz format zapisu filmów, który chcesz zabezpieczyć.
  3. - [Edycja/Kopiuj] - [Chroń] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wiele obrazów:

Istnieje możliwość wyboru obrazów, które mają być zabezpieczone. Wybierz rodzaj obrazów do zabezpieczenia, dodaj do wybranych obrazów, a następnie wybierz .

Ust. wsz. w Wydarz.:

Istnieje możliwość jednoczesnego zabezpieczenia wszystkich obrazów z wybranego dnia. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do zabezpieczenia, a następnie wybierz .

Usuń wsz. w Wydarz.:

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia ochrony wszystkich obrazów z wybranego dnia. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do usunięcia zabezpieczenia, a następnie wybierz .

Uwaga

  • Nie można zaznaczyć kilku dat.