Cyfrowa kamera wideo HDHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Kopiuj

Istnieje możliwość kopiowania obrazów przechowywanych na nośniku zapisu tego urządzenia. Oryginalny obraz nie jest usuwany po zakończeniu operacji kopiowania. Po wybraniu polecenia [Kopiuj] pojawi się monit o wybranie lokalizacji źródłowej i lokalizacji docelowej dla kopiowanych obrazów. Wybrać właściwą opcję.

  1. - [Edycja/Kopiuj] - [Kopiuj] - żądana lokalizacja źródłowa i docelowa dla obrazów - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wiele obrazów:

Można wybrać obrazy do skopiowania. Wybierz rodzaj obrazów do skopiowania, dodaj do wybranych obrazów, a następnie wybierz .

Wsz. w Wydarzeniu:

Istnieje możliwość jednoczesnego skopiowania wszystkich obrazów z wybranego dnia.

Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do skopiowania, a następnie wybierz .

Uwaga

  • W przypadku nagrywania obrazu na karcie pamięci po raz pierwszy należy utworzyć plik bazy danych obrazów, wybierając kolejno [Napr. danych obrazu] - [Karta pamięci]. (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E)
  • Urządzenie należy podłączyć do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego, aby podczas kopiowania nie doszło do rozładowania akumulatora.