Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Drukowanie zdjęć

Możesz drukować zdjęcia za pomocą następujących metod.

 • Drukowanie bezpośrednio za pomocą drukarki, która obsługuje dany typ karty pamięci.

  Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką.

 • Drukowanie za pomocą komputera

  Można importować zdjęcia na komputer przy użyciu dołączonego oprogramowania PlayMemories Home i wydrukować je. Możesz wydrukować zdjęcia z datą.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home.

 • Drukowanie w punkcie usługowym

  Możesz zanieść kartę pamięci do punktu usługowego drukującego zdjęcia. Jeżeli punkt usługowy oferuje usługi zgodne z DPOF, możesz wcześniej dodać znak (Znacznik druku) do zdjęć w trybie odtwarzania, aby nie wybierać ich na nowo podczas druku w punkcie usługowym.

  Przed skorzystaniem z usług takiego punktu należy wykonać zapasowe kopie zdjęć.

Uwaga

 • Gdy drukujesz zdjęcia wykonane w trybie [16:9], krawędzie mogą zostać obcięte.
 • W wypadku niektórych drukarek, nie można drukować zdjęć panoramicznych.