Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Drukuj (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) jest funkcją umożliwiającą wyznaczenie obrazów na karcie pamięci, które chcesz wydrukować.

Znak (Znacznik druku) jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.

 1. Nastaw aparat na tryb odtwarzania.
 2. MENU - - żądany tryb - na przycisku sterowania

(Ten obraz):

Polecenie druku aktualnie wyświetlanego obrazu w trybie pojedynczego obrazu.

(Wiele obrazów):

Można wybrać i polecić wydruk wielu obrazów jednocześnie.

 1. Po kroku 2 wybierz obraz do wydrukowania, a następnie naciśnij .

  Jeśli chcesz anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie , aby usunąć znak .

 2. MENU - [OK] -

Uwaga

 • Nie można dodać (Znacznik druku) do następujących obrazów:
  • Filmy
  • Obrazy w pamięci wewnętrznej
 • Znak (Znacznik druku) możesz dodać nawet do 999 zdjęć.

Usuwanie znaku DPOF

Wybierz obraz, aby usunąć rejestrację DPOF, a następnie naciśnij na przycisku sterowania w ten sam sposób jak podczas ustawiania znacznika . Znacznik zniknie i rejestracja DPOF zostanie usunięta.