Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Nie można wydrukować zdjęć z datą

  • Wybierz MENU - (Ustawienia) - (Ustawienia fotografowania) - [Wpisz datę] - [Włącz], aby wstawić datę na zdjęciu. Pamiętaj, że po wstawieniu daty nie można jej usunąć z obrazu.
  • Przy pomocy PlayMemories Home możesz wstawić datę na zdjęciach, które zostały zapisane bez daty.