Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Hiermee wordt het volume van de stem gedempt van degene die de film opneemt (Mijn stemonderdruk.)

U kunt films opnemen waarbij de stem van degene die de film opneemt, wordt gedempt.

  1. Druk op de -knop.
    • Wanneer [Mijn stemonderdruk.] is ingesteld op [Aan], wordt weergegeven.

Opmerking

  • Stel [Mijn stemonderdruk.] in op [Uit] als u een film wilt opnemen zonder dat het stemvolume van degene die de film opneemt wordt gedempt.
  • Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunt u het stemvolume van degene die de film opneemt, mogelijk niet naar verwachting dempen.
  • De functie [Mijn stemonderdruk.] wordt niet geactiveerd zolang een externe microfoon is aangesloten op dit product.

Hint

  • U kunt [Mijn stemonderdruk.] ook instellen vanuit het menu.