Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Mijn stemonderdruk.

U kunt de stem van het onderwerp duidelijk opnemen door het stemvolume van de degene die de film opneemt te dempen.

  1. - [Camera/Microfoon] - [Microfoon] - [Mijn stemonderdruk.].

Beschrijving van menu-items

Uit (standaardinstelling):
Dempt de stem van degene die de film opneemt niet.
Aan ():
Dempt de stem van degene die de film opneemt en neemt de stem van het onderwerp duidelijk op.

Opmerking

  • Stel [Mijn stemonderdruk.] in op [Uit] als u een film wilt opnemen zonder dat het stemvolume van degene die de film opneemt wordt gedempt.
  • Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunt u het stemvolume van degene die de film opneemt, mogelijk niet naar verwachting dempen.
  • De functie [Mijn stemonderdruk.] wordt niet geactiveerd zolang een externe microfoon is aangesloten op dit product.