Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Spotfocus

De scherpstelling kan automatisch worden aangepast aan het gekozen onderwerp.

  1. - [Camera/Microfoon] - [Handmatige instell.] - [Spotfocus].
  2. Raak het onderwerp aan waarvan u de scherpstelling wilt aanpassen.
    • Selecteer [Autom.] om de scherpstelling automatisch aan te passen.

Opmerking

  • [Scherpstellen] wordt automatisch ingesteld op [Handmatig].