Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

De bijgeleverde draadloze afstandsbediening werkt niet.

  • Stel [Afstandsbediening] in op [Aan].
  • Plaats een batterij zodanig in de batterijhouder dat de polen +/– samenvallen met de markeringen +/–.
  • Verwijder eventuele obstakels tussen de draadloze afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor.
  • Plaats de afstandsbedieningssensor niet in felle lichtbronnen, zoals direct zonlicht of verlichting aan het plafond. Anders werkt de draadloze afstandsbediening niet meer correct.