Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Schermaanduidingen

Wanneer u de instellingen wijzigt worden de volgende aanduidingen weergegeven.

Aan de linkerzijde van het scherm ()

MENU-knop

Opnemen met zelfontspanner

[Vliegtuig-stand] ingesteld op [Aan]

Fader

[Gezichtsherkenning] ingesteld op [Uit]

[Lach-sluiter]

Handmatige scherpstelling

Scènekeuze

SteadyShot uit

Zebra

Reliëf

Intelligent automat.


In het midden van het scherm ()

Slide show-inst.

Waarschuwing

Terugspeelmodus

OPNAME/STBY Opnamemodus

AE/AF vergrendeling

Nightshot

NFC

 Wi-Fi

Foto-effect


Aan de rechterzijde van het scherm ()

60i Framesnelheid (30p/60p/50p/60i/50i/24p/25p), opnamemodus (PS/FX/FH/HQ/LP) en filmformaat

Dubbele video-OPN

60 min Resterende accu

Opnemen/terugspelen/media bewerken

0:00:00 Teller (uur:minuut:seconde)

00min Geschatte opnametijd

9999 20,0M/14,2M Geschat aantal te maken foto-opnames en fotoformaat

Terugspeelmap van de geheugenkaart

100/112 Huidige film of foto/Totaal aantal opgenomen films of foto's

Verbinding met het externe media-apparaat


Aan de onderzijde van het scherm ()

Audio opnameniveau

[Auto windruisreduct.] ingesteld op [Uit]

[Mijn stemonderdruk.] ingesteld op [Aan]

Ingeb. zoom microf.

Audiostand

Filmeffect

Low Lux

AGC-limiet

Audioniv.weerg.

EV AE keuze

Belichting Autom./Handmatig

F2,8 IRIS

30dB Toename

60 Sluitertijd

Intelligent automat.

Naam gegevensbestand

Beveiligen

5500K Witbalans

ND-filter

Opmerking

  • Aanduidingen en hun posities zijn benaderingen en kunnen afwijken van de werkelijke weergave.
  • Sommige aanduidingen kunnen, afhankelijk van het model, wel of niet worden weergegeven.