Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

De accu opladen met de netspanningsadapter

Laad de accu op met de bijgeleverde netspanningsadapter. Bevestig de accu van tevoren aan het product.

 1. Sluit het LCD-scherm.
  • Schuif de beeldzoeker in wanneer deze uitgetrokken is.

 2. Sluit de netspanningsadapter en het netsnoer aan op dit product en een stopcontact .
  • Het POWER/CHG (opladen)-lampje brandt oranje.
  • Het POWER/CHG (opladen)-lampje dooft wanneer de accu volledig is opgeladen. Verbreek de verbinding tussen de netspanningsadapter en de DC IN-aansluiting van dit product.

  A: Netspanningsadapter

  B: Netsnoer

  C: DC IN-aansluiting

  D: Breng de markering op de DC-stekker op één lijn

Opmerking

 • Neem de volgende opmerkingen over het gebruik van de netspanningsadapter in acht.
  • Steek de netspanningsadapter in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Haal de netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing optreedt wanneer u dit product gebruikt.
  • Gebruik de netspanningsadapter niet in een krappe plaats, zoals tussen een muur en een meubel.
  • Zorg ervoor dat u de DC-stekker van de netspanningsadapter of accu-aansluiting niet kortsluit met metalen voorwerpen. Dit kan een storing veroorzaken.

Hint

 • Wij raden aan de accu op te laden bij een temperatuur van 10 °C tot 30 °C.