Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Een geheugenkaart plaatsen

Plaats een geheugenkaart in dit product.

 1. Open het klepje en schuif de geheugenkaart naar binnen totdat deze vastklikt.

  A: Toegangslampje

  B: Plaats de kaart met de afgeschuinde rand in de op de afbeelding weergegeven richting.

Opmerking

 • U wordt aanbevolen de geheugenkaart te formatteren met dit product voordat u het gaat gebruiken zodat het stabieler werkt. Bij het formatteren van een geheugenkaart worden alle gegevens erop gewist en kunnen die niet meer worden teruggehaald. Sla belangrijke gegevens op een PC of iets dergelijks op.
 • Formatteer de geheugenkaart als [Het maken van een nieuw beelddatabase- bestand is mislukt. Er is mogelijk niet voldoende vrije ruimte beschikbaar.] wordt weergegeven.
 • Controleer de richting van de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart verkeerd om in de gleuf probeert te duwen, kunnen de geheugenkaart, de geheugenkaartgleuf of de beeldgegevens worden beschadigd.
 • Plaats geen andere dan passende geheugenkaarten in de geheugenkaartgleuf. Dit kan een defect veroorzaken.
 • Wees voorzichtig bij het plaatsen of uitwerpen van de geheugenkaart om te vermijden dat de geheugenkaart uit het product valt.
 • De geheugenkaart zal alleen worden herkend door dit product als het recht en in de juiste richting wordt geplaatst.
 • Als [Voorbereiden beelddatabasebestand. Een moment geduld a.u.b.] wordt weergegeven, wacht dan even totdat het bericht verdwijnt.

Hint

 • Als u de geheugenkaart wilt uitwerpen, opent u de klep en drukt u de kaart er een keer licht in.