Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Golfopname

Deelt 2 seconden snelle beweging op in frames die dan worden opgenomen als een film en foto's. Bij het afspelen kunt u dan de beweging bekijken, wat handig is om bijvoorbeeld een golfswing of tennisbeweging te ontleden.

 1. - [Beeldkwal./Formaat] - [Bestandsindeling] - [AVCHD].
 2. - [Opnamefunctie] - [Golfopname].
 3. Zet een wit kader rond het onderwerp in het midden van het LCD-scherm en vervolgens drukt u direct nadat het onderwerp de swing heeft voltooid, op START/STOP.

  • Als wordt vastgesteld wat het luidste geluid is geweest binnen 1 seconde nadat u op de START/STOP-knop hebt gedrukt, wordt aangenomen dat dit het moment is waarop de bal door de golfclub wordt geraakt. Wanneer het geluid van de golfclub tegen de bal wordt gedetecteerd, wordt de opnameduur automatisch aangepast op basis van dat moment.

  * seconden

  A: Het punt waarop u op START/STOP drukt

  B: Het geluid van de golfclub die de bal raakt

  C: Dit product neemt beelden op tijdens deze 2 seconden.

Opmerking

 • Als de camcorder het geluid van een golfclub tegen de bal niet kan detecteren, bepaalt de camcorder automatisch het impactpunt op 0,5 seconde voor de START/STOP-knop is ingedrukt en wordt een film opgenomen die duurt van 1,5 seconde voor de impact tot 0,5 seconde na de impact.
 • Het fotoformaat wordt 1.920 x 1.080.
 • U kunt geen geluid opnemen.
 • De beeldkwaliteit is niet zo goed als die van normale opnamen.
 • [Opnamefunctie] wordt automatisch ingesteld op [Standaard ].
 • Het impactgeluid zal misschien worden gedetecteerd door de ingebouwde microfoon, ook al is er een externe microfoon aangesloten.
 • Het vastgelegde beeld zal mogelijk ruis vertonen wanneer uw camcorder er niet in is geslaagd de opname goed te analyseren, omdat er mogelijk beweging was op de achtergrond van het opnamescherm. Het verdient aanbeveling om beelden op te nemen onder stabiele omstandigheden (bijvoorbeeld met behulp van een statief).

Hint

 • U kunt uw bewegingen controleren met de zelfontspanner Selecteer [] / [] - [Aan]. Het product start het aftellen van de timer wanneer u op de START/STOP-knop drukt. Het punt waarop het aftellen 0 bereikt, wordt beschouwd als het impactmoment en de beweging voor en na 0 wordt opgenomen.