Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Waarschuwingen

Als er berichten op het LCD-scherm worden weergegeven, volgt u de instructies op.

Gegevensfout.

 • Dit kan zich voordoen wanneer dit product permanent wordt blootgesteld aan schokken.
 • Films die op andere apparaten zijn opgenomen, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.

Beelddatabasebestand beschadigd. Nieuw bestand maken?

Beheerinformatie voor HD-film beschadigd. Nieuwe informatie maken?

 • Het beheerbestand is beschadigd. Wanneer u [Ja] selecteert, wordt er een nieuw beheerbestand gemaakt. De oude opgenomen beelden op de media kunnen niet worden afgespeeld (beeldbestanden zijn niet beschadigd). Wanneer u [Bld. db. best. repar.] uitvoert nadat er nieuwe informatie is gemaakt, kunt u eerder opgenomen beelden mogelijk weer afspelen. Als dit niet werkt, kopieert u het beeld met het programma PlayMemories Home.

Er is geen beelddatabasebestand. Bewegende bldn. kunnen niet worden opgenomen of weergegeven. Nieuw bestand aanmaken?

Er is geen beheerinformatie voor HD-film. Nieuwe informatie maken?

 • U kunt geen films opnemen of afspelen omdat er geen filmbeheerinformatie bestaat. Als u [Ja] selecteert, wordt er nieuwe beheerinformatie gemaakt en kunt u films opnemen of afspelen.

Inconsistenties in beelddatabasebestand. Wilt u het beelddatabasebestand repareren?

Beelddatabasebestand is beschadigd. Wilt u het beelddatabasebestand repareren?

Inconsistenties in beelddatabasebestand. Kan geen HD-films opnemen of afspelen. Wilt u beelddatabasebestand repareren?

 • U kunt geen films opnemen of afspelen omdat er geen filmbeheerinformatie bestaat. Als u selecteert, wordt er nieuwe beheerinformatie gemaakt en kunt u films opnemen of afspelen.

Inconsistenties in beelddatabasebestand. Reservekopie maken en herstellen.

Herstellen, daarna importeren via bijgesloten PC-software.

 • Doordat de database-informatie van films in HD-beeldkwaliteit (HD) is beschadigd, komt de informatie in de database niet overeen met de informatie in het bestand. Selecteer om een back-up te maken van films in HD-beeldkwaliteit (HD) en het databasebestand te herstellen. U kunt de back-ups van de films niet weergeven op dit product. Wanneer u na het herstellen van de database dit product aansluit op een computer, kunt u back-ups van films in HD-beeldkwaliteit (HD) importeren naar de computer met behulp van het programma PlayMemories Home dat op de computer is geïnstalleerd. Niet alle films kunnen gegarandeerd worden geïmporteerd naar de computer.

Bufferoverloop. Schrijven naar medium werd niet op tijd voltooid.

 • U hebt herhaaldelijk opgenomen en gewist of u gebruikt een geheugenkaart die is geformatteerd met een ander apparaat. Maak een back-up op een ander apparaat (bijvoorbeeld een computer) en formatteer vervolgens de geheugenkaart met dit product.
 • Op de geheugenkaart is onvoldoende ruimte om de film(s) te kopiëren. Gebruik de aanbevolen geheugenkaart.

Gegevens worden hersteld.

 • Het schrijven van gegevens naar het medium in dit product is mislukt. Er is geprobeerd de gegevens te herstellen, maar dat is mislukt.

Kan gegevens niet herstellen.

 • Het schrijven van gegevens naar het medium in dit product is mislukt. Er is geprobeerd de gegevens te herstellen, maar dat is mislukt.

Plaats de geheugenkaart opnieuw.

 • Plaats de geheugenkaart een aantal keren opnieuw. Als de aanduiding zelfs blijft knipperen nadat u de geheugenkaart opnieuw hebt geplaatst, is de geheugenkaart mogelijk defect. Probeer een andere geheugenkaart.

Kan deze geheugenkaart niet herkennen. Formatteer en gebruik opnieuw.

 • Formatteer de geheugenkaart. Let op: alle opgenomen films en foto's worden verwijderd als u de geheugenkaart formatteert.

Deze geheugenkaart ondersteunt niet de opname van XAVC S-films.

 • U kunt XAVC S-films opnemen met de volgende geheugenkaart.
  • SDXC-geheugenkaart van Klasse 10/UHS-I snelheidsklasse 1 (U1) of sneller

Maximum aantal mappen voor stilstaande beelden bereikt. Kan geen stilstaande beelden opnemen.

 • U kunt geen mappen met een nummer hoger dan 999MSDCF maken. U kunt met dit product geen mappen maken of wissen.
 • Formatteer de geheugenkaart of gebruik andere media.

Deze geheugenkaart kan mogelijk geen films opnemen of afspelen.

Deze geheugenkaart kan beelden mogelijk niet goed opnemen of afspelen.

 • Gebruik een geheugenkaart die wordt aanbevolen voor dit product.

Verwijder de geheugenkaart niet tijdens het schrijven. Gegevens kunnen beschadigd raken.

 • Plaats de geheugenkaart terug.

Extern medium kan geen functies uitvoeren.

 • - [Setup] - [Media-instellingen] - [Bld. db. best. repar.] - de opname.
 • Ook wanneer de indicator knippert, formatteert u de externe media met uw computer en sluit u dit product opnieuw aan op de externe media. Let op: alle opgenomen films en foto's worden verwijderd als u de geheugenkaart formatteert.
 • Als na het formatteren hetzelfde bericht weer wordt weergegeven, worden de externe media mogelijk niet ondersteund door dit product of zijn de externe media mogelijk beschadigd. Probeer het met andere externe media.

Geen toegang tot extern medium.

 • Gebruik het apparaat voor externe media in stabiele omstandigheden (geen trillingen, juiste kamertemperatuur, enzovoort).
 • Controleer of de stroombron van het apparaat voor externe media is aangesloten.

Overig

Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd.

 • U kunt maximaal 100 beelden in één keer selecteren voor:
  • Films/foto's wissen
  • Films/foto's beveiligen of de beveiliging opheffen
  • Films/foto's kopiëren

Gegevens beveiligd

 • U hebt geprobeerd beveiligde gegevens te wissen. Hef de beveiliging van de gegevens op.