Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zobrazení položek na monitoru LCD

Položky na monitoru LCD zmizí, pokud videokameru po zapnutí nebo po přepnutí do režimu nahrávání videí nebo fotografování ponecháte několik sekund v klidu. Chcete-li, aby se položky na monitoru LCD znovu zobrazily, klepněte na monitoru LCD kamkoli mimo tlačítka.

Tip

  • Chcete-li, aby byl monitor LCD stále aktivní, dané nastavení změníte pomocí funkce [Nastavení displeje].