Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Ztlumení hlasu osoby, která drží videokameru (Zrušení mého hlasu)

Při nahrávání videa lze ztlumit hlas osoby, která drží videokameru.

  1. Stiskněte tlačítko .
    • Je-li položka [Zrušení mého hlasu] nastavena na možnost [Zap.], zobrazí se .

Poznámka

  • Pokud hlas osoby, která drží videokameru, ztlumit nechcete, nastavte položku [Zrušení mého hlasu] na možnost [Vyp.].
  • V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být ztlumením hlasu osoby, která drží videokameru, dosaženo kýženého efektu.
  • Funkce [Zrušení mého hlasu] se neaktivuje, je-li k videokameře připojen externí mikrofon.

Tip

  • Položku [Zrušení mého hlasu] lze rovněž nastavit pomocí nabídky.