Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zrušení mého hlasu

Snížením hlasitosti hlasu osoby, která drží videokameru, můžete pořídit čistý záznam hlasu nahrávaného objektu.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Zrušení mého hlasu].

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Hlas osoby, která drží videokameru, se neztlumí.
Zap. ():
Hlas osoby, která drží videokameru, se ztlumí, což umožňuje čistý záznam hlasu nahrávaného objektu.

Poznámka

  • Pokud hlas osoby, která drží videokameru, ztlumit nechcete, nastavte položku [Zrušení mého hlasu] na možnost [Vyp.].
  • V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být ztlumením hlasu osoby, která drží videokameru, dosaženo kýženého efektu.
  • Funkce [Zrušení mého hlasu] se neaktivuje, je-li k videokameře připojen externí mikrofon.