Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Poznámky týkající se upravování

  • Některé základní úpravy lze provádět přímo ve videokameře. Chcete-li provádět rozšířené úpravy, nainstalujte software PlayMemories Home a využijte jej.
  • Snímky, které byly vymazány, nelze obnovit. Důležitá videa a fotografie si před vymazáním uložte.
  • Při mazání nebo rozdělování snímků nevyjímejte z videokamery modul akumulátoru ani neodpojujte napájecí adaptér. Mohlo by dojít k poškození záznamového média.
  • Při mazání nebo rozdělování snímků uložených na paměťové kartě tuto kartu nevysunujte.
  • Pokud vymažete nebo rozdělíte videa, která jsou součástí uložených scénářů, budou dané scénáře vymazány také.