Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Redukce červ. očí (pouze po připojení externího blesku)

Efekt červených očí můžete odstranit krátkým předblesknutím před samotným zábleskem.

Tuto funkci nastavte při pořizování fotografií pomocí externího blesku (prodává se zvlášť), který je kompatibilní s videokamerou.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Blesk] – [Redukce červ. očí] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Nepoužívá se funkce Redukce červ. očí pro prevenci jevu červených očí.
Zap. ():
Používá se funkce Redukce červ. očí pro prevenci jevu červených očí.

Poznámka

  • Redukce jevu červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek, záleží na individuálních rozdílech a dalších podmínkách.
  • Funkce odstranění jevu červených očí nefunguje s automatickým nahráváním pomocí funkce [Snímání úsměvu].