Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zoom vest. mikrof.

Video můžete nahrávat se zvukem přizpůsobeným aktuální poloze zoomu.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Zoom vest. mikrof.] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Mikrofon nenahrává zvuk podle přibližování nebo oddalování.
Zap. ():
Mikrofon nahrává zvuk podle přibližování nebo oddalování.

Poznámka

  • Nastavíte-li [Úroveň nahr. zvuku] na [Ručně], je funkce [Zoom vest. mikrof.] automaticky nastavena na [Vyp.].