Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Auto. red. zv. větru

Tato funkce automaticky odstraňuje zvuk větru odstraněním šumu s nízkým frekvenčním rozsahem při nahrávání pomocí vestavěného mikrofonu.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Auto. red. zv. větru] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. ():
Neprovádí se redukce zvuku větru.
Zap. (výchozí nastavení):
Redukce zvuku větru.

Poznámka

  • Nastavíte-li funkci [Auto. red. zv. větru] na [Vyp.], bude funkce Inteligentní auto nastavena na [Vyp.].
  • Funkce [Auto. red. zv. větru] není k dispozici, pokud je k videokameře připojen externí mikrofon.