Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zobrazit na televizoru

Snímky z videokamery si můžete prohlížet na televizoru, který disponuje funkcí síťového připojení, aniž byste tato zařízení propojili kabelem. V závislosti na typu televizoru jej může být třeba před přehráváním nastavit. Více informací naleznete v návodu k obsluze televizoru.

  1. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
  2. – [Editace/Kopírování] – [Zobrazit na televizoru].

Poznámka

  • Během přenosu monitor LCD nezavírejte. Přenos bude přerušen.