Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Přehrávání snímků na televizoru (Zobrazit na televizoru)

Chcete-li si snímky z videokamery prohlížet na televizoru, aniž byste tato zařízení propojili kabelem, lze využít síťové připojení televizoru.

V závislosti na typu televizoru jej může být třeba před přehráváním nastavit. Postupujte rovněž podle pokynů v návodu k obsluze televizoru.

 1. Připojte videokameru k přístupovému bodu bezdrátové sítě.
  • Pokud přístupový bod nepodporuje tlačítko WPS, přejděte na část [Nast. přístup. bodu].
  • Pokud přístupový bod tlačítko WPS podporuje, přejděte na část [Stisk WPS].
  • Při dalším použití lze krok 1 přeskočit.
 2. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 3. Vyberte – [Editace/Kopírování] – [Zobrazit na televizoru] – typ snímku, který chcete přenést.
 4. Přehrajte na televizoru video či fotografii.

Poznámka

 • Během přenosu monitor LCD nezavírejte. Přenos bude přerušen.
 • Tato funkce není dostupná pro nastavení videa [XAVC S 4K] (modely s rozlišením 4K) a [XAVC S HD].
 • Tato funkce je k dispozici u televizorů, které jsou kompatibilní s přehrávačem DLNA.
 • Snímky lze zobrazit pouze na televizoru, který je kompatibilní s touto síťovou funkcí (včetně pevné sítě).
 • Zobrazení snímků na televizoru může nějakou dobu trvat.
 • Tato funkce není k dispozici, pokud používáte přístupový bod bez nastavení zabezpečení (WEP/WPA/WPA2), které slouží k ochraně před zneužitím.
 • Při připojování televizoru vyberte přístupový bod, který jste zaregistrovali na videokameře.
 • Chcete-li přehrávat videa bez starostí, použijte pro připojení k televizoru pevnou síť. V závislosti na prostředí bezdrátové sítě nemusí být přehrávání videí plynulé.
 • V závislosti na nastavení nahraného videa nemusí být přehrávání plynulé.