Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Kopírovat

Snímky uložené na záznamovém médiu videokamery lze kopírovat. Původní kopie snímku nebude po zkopírování vymazána.

  1. – [Editace/Kopírování] – [Kopírovat] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Více snímků:

Lze vybrat snímky ke kopírování. Vyberte typ snímku, který chcete kopírovat, přidejte k požadovaným snímkům a poté vyberte položku .

Vše z události:

Můžete zkopírovat všechny snímky k vybranému datu najednou.

Pomocí / vyberte datum, které chcete kopírovat, a poté vyberte položku .

Poznámka

  • Během kopírování monitor LCD nezavírejte. Kopírování bude přerušeno.
  • Tuto činnost lze provést v případě, že je videokamera připojena k externímu zařízení.
  • Tato funkce je k dispozici pro videa ve formátu [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E) a [XAVC S HD] při použití softwaru verze 2.00 nebo novější ve videokameře. Chcete-li zjistit verzi softwaru ve videokameře, vyberte položku – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Verze]. (Položka nabídky [Verze] se bude zobrazovat u verze softwaru 2.00 nebo novější.)
  • Videa ve formátu [XAVC S 4K] (FDR-AX100) můžete kopírovat pouze s aktuálně zvolenou snímkovou frekvencí. Chcete-li kopírovat videa s jinými snímkovými frekvencemi, musíte snímkovou frekvenci nastavit před kopírováním.
  • Pomocí dodaného napájecího adaptéru připojte videokameru do síťové zásuvky , aby při kopírování nedošlo k výpadku napájení videokamery.