Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Snímk. Frekvence

Při nahrávání videí ve formátu [XAVC S 4K] (FDR-AX100/FDR-AX100E), [XAVC S HD] nebo [AVCHD] můžete zvolit požadovanou snímkovou frekvenci. Nejdříve nastavte funkci [NAHRÁV. režim] a poté nastavte položku [Snímk. Frekvence].

  1. – [Kvalita obr./Velikost] – [Snímk. Frekvence] – požadované nastavení.

Dostupnost nastavení snímkové frekvence se liší v závislosti na formátu nahrávání videa.

Dostupná nastavení snímkové frekvence

XAVC S 4K (FDR-AX100/FDR-AX100E):
30p(*) (výchozí nastavení)/24p(*)/25p(**) (výchozí nastavení)
XAVC S HD:
60p(*)/50p(**) (výchozí nastavení)/30p(*)/24p(*)/25p(**)
AVCHD:
60p(*)/50p(**)/60i(*)/50i(**) (výchozí nastavení)/24p(*)/25p(**)

Popis položek nabídky

60i(*)/50i(**):
Toto je běžné nastavení pro videa ve formátu AVCHD.
60p(*)/50p(**):
Při tomto nastavení můžete nahrávat videa, jejichž objem dat je dvojnásobkem objemu při nastavení 60i(*), 50i(**) nebo 30p(*) za jednotku času. Chcete-li přehrávat video nahrané pomocí tohoto nastavení na televizoru, musí televizor umožňovat přehrávání videí ve formátu 60p(*) nebo 50p(**).
30p(*):
Při nahrávání videí s tímto nastavením doporučujeme používat stativ.
24p(*)/25p(**)
Pomocí tohoto nastavení můžete nahrávat videa, která se více blíží atmosféře filmů. Při nahrávání videí s tímto nastavením doporučujeme používat stativ.

*Modely s kódováním barev NTSC

**Modely s kódováním barev PAL

Poznámka

  • Na jaká média budou uloženy nahrané snímky, závisí na režimu nahrávání, který byl nastaven během záznamu.