Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Formát.

Formátování vymaže všechna videa a fotografie a uvolňuje místo na záznamovém médiu.

 1. – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Formát.] – požadované záznamové médium a poté vyberte položku .

Poznámka

 • Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru.
 • Chcete-li zabránit případné ztrátě důležitých snímků, měli byste si je před formátováním záznamového média uložit.
 • Vymazána budou i videa a fotografie, pro něž byla nastavena ochrana.
 • Při zobrazení zprávy [Probíhá zpracování...] neprovádějte následující činnosti.
  • Neotevírejte ani zavírejte monitor LCD.
  • Nemačkejte tlačítka videokamery.
  • Nevysouvejte z videokamery paměťovou kartu.
  • Neodpojujte napájecí adaptér.
  • Nevyjímejte modul akumulátoru.