Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Stisk WPS

Má-li přístupový bod tlačítko WPS, lze tento přístupový bod snadno zaregistrovat ve videokameře.

  1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Stisk WPS].
  2. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu, který chcete zaregistrovat.

Poznámka

  • Funkce [Stisk WPS] vyžaduje zabezpečení přístupového bodu WPA nebo WPA2 a podporu tlačítkové metody WPS. Je-li na přístupovém bodu nastaveno zabezpečení WEP nebo přístupový bod tlačítkovou metodu WPS nepodporuje, zaregistrujte přístupový bod ručně.
  • Více informací o podporovaných funkcích a nastaveních daného přístupového bodu naleznete v jeho návodu, popřípadě se obraťte na jeho správce.
  • V závislosti na okolních podmínkách, jako jsou překážky mezi videokamerou a přístupovým bodem, stav signálu, materiál zdi apod. se připojení nemusí vytvořit, popřípadě se může zkrátit komunikační vzdálenost. Přemístěte videokameru, popřípadě zmenšete vzdálenost mezi ní a přístupovým bodem.