Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nast. přístup. bodu

Přístupový bod lze zaregistrovat ručně. Před zahájením této činnosti je třeba zjistit název SSID, režim zabezpečení a heslo přístupového bodu. U některých zařízení může být heslo přednastaveno. Více informací naleznete v návodu k obsluze přístupového bodu, popřípadě se obraťte na správce.

 1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Nast. přístup. bodu].
 2. Vyberte přístupový bod, který chcete zaregistrovat.

  Příslušný přístupový bod se zobrazil:
  Vyberte přístupový bod.
  Příslušný přístupový bod se nezobrazil:
  Vyberte položku [Ruční nastav.], zadejte název SSID přístupového bodu a poté vyberte režim zabezpečení.
 3. Zadejte heslo a poté vyberte položky [Další] – [Registrovat].

  • Přístupové body bez ikony zadání hesla nevyžadují.

Další položky nastavení

V závislosti na stavu či metodě nastavení přístupového bodu může existovat více položek nastavení.

WPS PIN:
Zobrazí kód PIN k zadání do připojeného zařízení.
Nastavení IP adresy:
Vyberte položku [Automatické] nebo [Ruční].
IP adresa:
Zadáváte-li IP adresu ručně, zadejte fixní adresu.
Maska podsítě/Výchozí brána:
Nastavíte-li položku [Nastavení IP adresy] na možnost [Ruční], zadejte IP adresu a masku podsítě odpovídající vašemu síťovému prostředí.
Prioritní připojení:
Vyberte položku [Zap.] nebo [Vyp.].

Poznámka

 • Chcete-li dát prioritu registrovanému přístupovému bodu, nastavte položku [Prioritní připojení] na možnost [Zap.].

Tip

 • Informace o metodě zadávání znaků naleznete v části „Použití klávesnice“.