Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Reset SSID/Hesla

Videokamera sdílí SSID/heslo pro položky [Odes. do smartphonu] a [Ovl. smartphonem] se zařízením, které má oprávnění k připojení. Chcete-li změnit zařízení, které má oprávnění pro připojení k videokameře, resetujte SSID/heslo následujícím způsobem.

  1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Reset SSID/Hesla] – .

Poznámka

  • Po resetování SSID/hesla je nutné smartphone nastavit znovu.