Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Přenos videí (MP4) a fotografií do smartphonu nebo tabletu

Přeneste snímky do smartphonu nebo tabletu.

 1. Nainstalujte aplikaci PlayMemories Mobile do smartphonu.
  • Je-li již aplikace PlayMemories Mobile ve smartphonu nainstalována, aktualizujte ji na nejnovější verzi.
 2. Stisknutím tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
 3. Na monitoru LCD videokamery vyberte položku – [Editace/Kopírování] – [Odes. do smartphonu] – [Vybrat na tomto zařízení].
  • Pokud vyberete položku [Vybrat na smartphonu], všechny snímky uložené na paměťové kartě se zobrazí na obrazovce smartphonu.
 4. Vyberte typ snímku, který chcete přenést.

 5. Vyberte typ snímku, který chcete přenést, přidejte značku a potom vyberte položku .

  • Na monitoru LCD videokamery se zobrazí identifikátor SSID a heslo. Videokameru lze nyní připojit pomocí smartphonu.

  A: SSID

  B: Heslo

 6. Spusťte aplikaci PlayMemories Mobile, na obrazovce smartphonu vyberte identifikátor SSID zobrazený na monitoru LCD videokamery a zadejte heslo zobrazené na monitoru LCD.
 7. Snímky se přenesou z videokamery do smartphonu.
  • Přenesené snímky budou uloženy ve složce Galerie/Alba ve smartphonu nebo tabletu se systémem Android, popřípadě ve složce Album v iPhonu nebo iPadu.

Poznámka

 • Během přenosu monitor LCD nezavírejte. Přenos bude přerušen.
 • Videa ve formátu XAVC S a AVCHD nelze přenášet.
 • Možnost [Odes. do smartphonu] není k dispozici, pokud byla videa MP4 nebo statické snímky uložena ve videokameře.
 • Tato aplikace nemusí fungovat ve všech smartphonech a tabletech.

Tip

 • Informace o nejnovějších podporovaných operačních systémech naleznete na stránce pro stažení aplikace PlayMemories Mobile.