Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Připojení modulu akumulátoru

Připojte modul akumulátoru k videokameře.

  1. Zavřete monitor LCD, zasuňte hledáček a potom připojte modul akumulátoru ().
    • Nasaďte výstupky modulu akumulátoru do drážek videokamery a posuňte modul akumulátoru směrem nahoru.

Vyjmutí modulu akumulátoru

Vypněte videokameru. Posuňte uvolňovací páčku baterie () a vyjměte modul akumulátoru ().

Poznámka

  • K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru InfoLITHIUM než akumulátor série V.
  • Ve videokameře nelze používat modul akumulátor NP-FV30 InfoLITHIUM.
  • Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud necháte videokameru 2 minuty v klidu. Šetří se tak energie akumulátoru (Úspora energie).